Výrobca zlúčeniny PVC

Ako celý výskum a vývoj, výroba, predaj a servisné spoločnosti sme sa zaviazali zlepšiť výkonnosť produktu PVC a znížiť výrobné náklady.

An medzinárodná spoločnosťs
Záväzok k prispôsobeniu

Hlavná aplikácia

Vstrekovanie, vytláčanie a vyfúknutie