Výrobca zmesi PVC

Ako celok výskumu a vývoja, výroby, predaja a servisu sme sa zaviazali zlepšiť výkonnosť výrobkov z PVC a znížiť výrobné náklady.

An medzinárodná spoločnosť s
záväzok prispôsobiť sa

Sme v popredí technológie spracovania PVC, ktorá zahŕňa viac ako 27 rokov výrobnej dokonalosti v komplexnom rade produktov. Naše zariadenia certifikované podľa ISO-9001 sa zameriavajú na bezpečnosť, kvalitu a automatizáciu, ktorá poskytuje najvyššiu presnosť formulácií a spracovania, a to vo forme práškov aj zlúčenín.

Hlavná aplikácia

Vstrekovanie, vytláčanie a vyfukovanie