Pevné PVC na extrúziu

Hlavná aplikácia

Vstrekovanie, vytláčanie a vyfukovanie